Анри Матис и Андре Дерен работят заедно през лятото на 1905 г. в Колиур, на френското крайбрежие, почти на границата с Испания. Времето, прекарано в този сънлив, пристанищен град, е основополагащо за раждането на модернизма в началото на 20-и век, а тяхната работа може да се разглежда като проблясък на жива, радостна светлина в развитието на авангардното изкуство. Спонтанното им, субективно виждане за природата е изразено с едри четки и чисти цветове, взети директно от тубите. Цветът е освободен, ролята му вече не е да създаде илюзия за реалност, а да предложи съвсем ново преживяване за сетивата.

ХУДОЖНИЦИ ФОВИСТИ:
Анри Матис, Андре Дерен, Раул Дюфи, Морис Вламенк, Кес ван Донген, Жорж Брак, Албер Марке

Тази статия предстои да бъде допълнена.