Сюрреалистите защитават ирационалното, поетичното и революционното. Те изследват действителните функции на мисълта, подсъзнанието и сънищата извън всякаква естетическа и морална ангажираност.

Сюрреализмът има за цел да оспори човешкия опит, основан на рационалното проучване на света в полза на несъзнаваното и ирационалното. Поетите и художниците на движението намират красота в неочакваното и невероятното, предизвикателното и нетрадиционното.

Сюрреалистите използват нестандартни техники на рисуване или писане, за да отключат идеи и образи от своето подсъзнание. Стремят се да опишат сънувани реалности, личния свят на подсъзнанието или скритото психологическо напрежение, създавано от обществени ограничения и норми.

Сюрреализмът се превръща в международно интелектуално и политическо движение с голямо влияние в периода между двете световни войни на XX век. Изненадващите изображение на сюрреализма, визуалните предизвикателства и техниките на рисуване вълнуват няколко поколения художници.