Руските авангардни стилове се появяват в периода на рухването на Руската империя и изграждането на Съветския съюз. Възходът на авангардното изкуство в Русия продължава до 30-е години на 20-и век и е наситен с артистични иновации и революционен импулс. Голямото разнообразие от стилове и изразни средства се дължи на утопичния климат в годините преди и особено след Октомврийската революция от 1917 г., когато изкуството търси и създава нова визуална среда, олицетворяваща социалните потребности и идеали на новия комунистически ред.

През тези години са създадени авангардни проекти в областта на живописта, скулптурата, графиката, книгата и графичния дизайн, киното, фотографията и архитектурата от водещи артисти като Наталия Гончарова, Михаил Ларионов, Ел Лисицки, Владимир Татлин, Казимир Малевич, Любов Попова, Александър Родченко, Олга Розанова, Дзига Вертов и др.

Този период приключва през 1932 г., когато социалистическият реализъм е определен като единствено правилен художествен метод и наложен както в Русия, така и в държавите в сферата на влияние на Съветска Русия.


Тази статия предстои да бъде допълнена.