Технически умения за рисуване за възрастни ОНЛАЙН

5,00

В това ателие ще подобрите уменията си за рисуване.
Ще работим върху изграждане на композиция и рисунка, перспектива и пропорции, щтрих и светлосянка.

В това ателие ще подобрите уменията си за рисуване.
Ще работим върху изграждане на композиция и рисунка, перспектива и пропорции, щтрих и светлосянка.