Дада е антинационализъм, антимилитаризъм, антиимпериализъм, антиматериализъм, антироялизъм, антисоциализъм. Дада е против буржоазизята, религията, полицията, литературата, музиката, изкуството. Дада е антиестетика. Дада е отрицание на всички ценности и системи на обществото. Дада е анти Дада.
Изкуството на дадаизма се появява като реакция на ужаса и безсмислието на войната, избухването на която поставя под въпрос всеки аспект на моралните устои и структурата на обществото, включително и изкуството.

Тази статия предстои да бъде допълнена.