През април 1919 г. Валтер Гропиус основава Баухаус (Staatliches Bauhaus) – висше училище по изкуство, дизайн и архитектура във Ваймар. Организацията и начините на преподаване в Баухаус отразяват актуалното за времето желание за сливане на академиите за изящни изкуства, приложни изкуства и архитектура.

Вдъхновен от Джон Ръскин и Уилям Морис, както и от идеите на Дармщатската колония и пряк наследник на Анри Ван де Велде, Гропиус и преподавателите в Баухаус се стремят да възстановят прекъснатата връзка между творческата креативност, занаятите и бързо развиващата се индустрия.

След затварянето на училището през 1933 г. неговите членове са разпръснати в Европа и САЩ, където разпространяват идеите на Баухаус и създават концепции за преподаване на изкуство и дизайн, актуални повече от половин век по-късно.


Тази статия предстои да бъде допълнена.