Често се смята, че Василий Кандински е автор на първите примери за абстрактно изкуство, но дали наистина е така, или неговите търсения отразяват духа на времето и общата посока на отказ от приетите форми и конвенции в първите десетилетия на 20-и век.

Художниците от Де Стийл в Холандия, Тео ван Дусбург, Пийт Мондриан, създават свой собствен геометричен език, който наричат “неопластицизъм”. Този вкус към чистотата и икономичността има голямо влияние както върху абстрактното изкуство, така и върху модерната архитектура и дизайн.

Във Франция, в началото на 30-те години, групата Abstraction-Création се занимава с изследване на цветови и светлинни ефекти, които обясняват различни физико-оптични феномени, позволяващи оптималното възприемане на една или друга работа на абстракционизма. В групата се включват Василий Кандински и Пит Мондриан. Abstraction-Création има голям принос за популяризиране и повишаване на обществения интерес към абстрактното изкуство.

Тази статия предстои да бъде допълнена.